So0rten vragen

Verschillende vragen, verschillende antwoorden

Welke soort vragen komen voor in een gesprek en hoe beantwoord je die het beste? Welk antwoord wordt verwacht bij een gegeven vraag.

  • Vragen naar ervaringen. Houd het kort met antwoorden; de ander kan doorvragen wanneer die meer wil weten.
  • Vragen naar je mening. Vertel wat je vindt en waarom en gebruik argumenten.
  • Vragen naar kennis. Geef precies antwoord op de vraag die wordt gesteld.
Hulp vragen

Aan wie vraag je hulp en hoe als je met iets zit, iets niet snapt of iets niet alleen kunt?

  • Denk goed na waarvoor je hulp wilt vragen en aan wie je die het beste kunt vragen. Kies een goed moment om de vraag te stellen en denk na over hoe je de vraag uiteindelijk stelt.
  • Wees kort en duidelijk over waar je hulp voor nodig hebt en laat de ander zijn of haar mening geven. Zeg dat je blij bent met de hulp of dat je het jammer vindt als dat niet lukt. Probeer dat te accepteren en wordt niet boos en vraag of de ander nog een tip heeft bij wie je terecht kunt. Geef niet op, je kunt altijd bij iemand anders je vraag stellen.
  • Kan de ander je helpen? Fijn. Maak duidelijke afspraken. Wat gaat hij of zij doen en wanneer? Een spreek uit wat je van de ander verwacht, dat voorkomt teleurstellingen.
Opkomen voor jezelf

Je kunt niet altijd je zin krijgen, maar er zijn situaties dat je moet opkomen voor jezelf. Hoe kom je voor jezelf op? Respecteer de mening van de ander. Bedenk of je gevoel van kritiek terecht is en ben jij wel diegene die er iets van moet zeggen. Bedenk evengoed wat je zelf van iets vindt en waarom je vindt dat de ander daar rekening mee kan houden. Blijf bij jezelf! Zeg rustig en duidelijk aan wat je mening is en gebruik daarbij argumenten. Leer ook ‘nee’ te zeggen als anderen iets vragen dat je niet wilt. Dat kan lastig zijn, want je wilt de ander niet kwetsen , je wilt aardig gevonden worden of je bent bang dat je er nadeel van gaat ondervinden. Toch kan het goed zijn het wel te doen, waarbij je een reden geeft en geen smoesje en wring je niet in allerlei bochten om jezelf te verdedigen. Doe dat op een besliste, vriendelijke manier. Boze mensen lossen niets op. Dringt de ander aan, zeg dan dat je dat vervelend vindt en ga over iets anders praten of loop weg.