Formuleren in filmpjes

Beschrijving: Fred Onderbuik zit te mopperen tegen zijn vrouw Ria. Hun zoon Rocky is blijven zitten, terwijl veel Nederlanders van buitenlandse komaf wel overgaan. Volgens Fred praten zij heel slecht Nederlands, terwijl hij zelf heel veel fouten maakt.

Welke fouten vind je eigenlijk mooier dan de juiste variant?
Bedenk zelf een aantal van deze verhaspeling of tweelingfouten.

Er zijn vijf soorten dubbelopfouten: onjuiste herhaling, pleonasme, tautologie, contaminatie en dubbele ontkenning. In dit fragment wordt met heel veel herhalingen beschreven waarom herhalingen onnodig zijn.

Drs. Kipping is van mening dat ‘als’ en ‘dan’ omgedraaid kunnen worden.

Ga de komende week op zoek naar fout gebruik van ‘als’ en ‘dan’. Hoe vaak hoor je deze fout?

Maakt het überhaupt uit of je fouten maakt in spreektaal?

Kies het juiste woord in de onderstaande zinnen:

  1. Het schilderij dat/wat je hebt opgehangen hangt scheef.
  2. Iets dat/wat niet begrijp, is dat je je daar druk over maakt.
  3. Het slechte weer dat/wat we verwachtten, bleef uit.
  4. Is dat alles dat/wat we nodig hebben.
  5. We hebben een zusje gekregen, dat/wat we allemaal heel leuk vinden.
  6. Het eerste dat/wat hij deed, was een douche nemen.
  7. Hij kwam telkens te laat, dat/wat me behoorlijk irriteerde.
  8. Dit potlood is het enige dat/wat ik uit mijn schooltijd heb bewaard.
  9. Het werk dat/wat hij op vrijdagmiddag bij de Jumbo doet, levert niet veel op.
  10. Het boek dat/wat hij aanprees, heb ik gekocht.
Verbeter jij wel eens iemand die een taalfout maakt? Of word je wel eens verbeterd? Is dat irritant? Zijn er taalfouten waar jij je echt aan ergert?
Hoe logisch is werkwoordspelling ?

Tja, en dan die eeuwige riedel van hoe schrijf je het: met d o t of dt?