A. Tekstverkenning en -opbouw

De domeintoets LEZEN gaat over de hele lesstof en gaat in op:

 • tekstbegrip en algemene tekstkenmerken;
 • herkennen hoofd- en bijzaken;
 • (beoordelen en argumenteren);
 • functies en verbanden;
 • doel en bedoeling.

Opwarmer Lezen

leesvragenvuur: teksten verkennen

Achtergrondinformatie vind je ook online bij de betreffende methodeparagrafen.

5-woordraadstrategie
Lezen kun je leren
Actief benaderen van een tekst
inleiding
functie van de inleiding
logische samenhang per tekstonderdeel
kent een duidelijke relatie met het tekstdoel en het publiek

Toepassen op artikelen in de media: Wat is het onderwerp? Vertel het artikel in eigen woorden. Maak een samenvatting. Wat is de hoofdgedachte?

Oefenteksten green-engineering

 1. Wat is het onderwerp van deze tekst? Het onderwerp formuleer je in een woord of woordgroep (géén hele zin).
 2. Maak een samenvatting van de tekst in eigen woorden (daarvoor gebruik je de kernzinnen en het belangrijkste uit de inleiding en het slot).
 3. Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? Oftewel: wat zegt de schrijver, in één hele zin, over dit onderwerp? Formuleer jouw antwoord op zo’n manier dat het duidelijk is voor iemand die de tekst helemaal niet heeft gelezen.
 4. Wat is het doel van deze tekst?
 5. Op welke manier trekt de schrijver de aandacht in de inleiding? (Bijvoorbeeld met een anekdote, een vraag, aankondigen van het onderwerp, etc.)
 6. Waarmee sluit de schrijver af? (Bijvoorbeeld met een samenvatting, een conclusie, een oproep, etc.)

https://www.nederlandszusenzo.nl/duiken-in-teksten/a-tekstverkenning-en-opbouw/schema-leesstrategie/

(mbo) PowerPoint bij de hoofdstukken 1.1. Onderwerp en hoofdgedachte én 1.2 Doel en publiek.