Aanpak bij toetsen

Net als bij Leesvaardigheid zijn er verschillende strategieën voor luisteren. Eigenlijk dezelfde. Meer nog dan bij Lezen zijn inleiding en slot van belang. Daarin wordt vaak aangekondigd wat er in het gesprek aan de orde komt of is geweest. Ook zijn de signaalwoorden voor een luisteraar van belang. Die verklappen hoe je het gesprek kunt opvatten. Bij gesprekken met beeld is het goed om te letten op wat er in beeld wordt gebracht en hoe. Ook daaruit kun je het nodige afleiden. Luisteren doe je dus met je oren, je ogen en door je goed te concentreren.

In de PowerPoint staan ook een groot aantal vragen die je tegenkomt in toetsen. Uiteraard dan iets aangepast aan de luisterfragmenten. leg er eens en aantal naast je, terwijl je luistert en kijk of je het antwoord weet op een vraag. Net als bij lezen gebruik je woordraadstrategieën, luister je een stukje terug of let je extra goed op wat volgt.

Uiteraard ook goed bruikbaar voor 3F.