Tekst stageverslag

Jullie vinden hieronder een invulformat 2F (2 en 3 mbo) / 3F (4 mbo) voor het maken van een breed verslag van een grotere stage. Zie ook de PP en chekclist hierboven. Dus niet zozeer voor het maken van een verslag van een enkele activiteit op de stage of van een vakles. Wat ook één van de opdrachten is voor schrijfles binnen het vak Nederlands. Je kunt in dit document werken voor het maken van een stageverslag. Op de plek van de x vul je de van toepassing zijnde verslagtekst in, waarna je de uitleg verwijdert. Wanneer je de automatische inhoudsopgave gebruikt, werkt de inhoudsopgave zich ‘vanzelf’ bij.

Voorbeeld verslagonderdeel plantkunde : voor het maken van een verslag van een enkele activiteit of vakles, zorg je ervoor dat de 5-w-vragen en h-vraag goed zijn verwerkt. Je maakt aantekeningen met een duidelijke structuur erin. Uiteraard wordt vanuit het vak Nederlands vooral gekeken naar de opbouw en structuur (alinea’s, gebruik van signaalwoorden, logische samenhang van onderdelen) van de tekst en presentatie, het gebruik en juist weergeven van bronnen, taalverzorging en presentatievaardigheden.

Kijk ook op Helicon Wiki ter inspiratie voor jouw schrijf- en presentatietaken. Gebruik het bewaarboekje Schrijven bij je schrijfopdrachten.