Duiken in teksten

  • Hoe weet je (snel) waar een tekst over gaat?
  • Hoe haal je hoofd- en bijzaken uit een tekst?
  • Hoe benoem je verbanden in een tekst?
  • Hoe onderscheid je deelonderwerpen?
  • Hoe gebruik je vaktaal?
  • Hoe kom je tot de hoofdgedachte van een tekst?
  • Hoe lees je een tekst met moeilijke zinnen of woorden?
  • Hoe weet je of een bron betrouwbaar is?
  • Hoe herken je meningen en argumenten?
  • Hoe interpreteer je infographics?…..