C. Informatief en instructief

Theorie (PowerPoint)

(Voorafgaand) Kijk onder oefenteksten: daar vind je ook de vakgerichte keuzeartikelen om het beschrijven van onderwerp, hoofdgedachte en samenvatting te oefenen. (wachtwoord via de docent); oefen via je licentie óók in de online-omgeving van de methode: daar vind je oefentoetsen van de methode!

Achtergrondinformatie vind je ook online bij de betreffende methodeparagrafen.

Signaalwoorden en tekstverband: sorteertaak, toepasbaar op iedere tekst

A Ieder groepje heeft een set signaalwoordenkaartjes. Orden deze naar categorie. (al dan niet met de categoriekaartjes erbij). Ieder groepje legt de signaalwoorden dus bij de goede categorie.

B Toepassing: neem een tekst naar keuze passend bij het beroepsveld.

https://www.nieuweoogst.nl/

https://www.trekkermagazine.nl/

https://veeteelt.nl/digitaalmagazine

  • Onderstreep in de tekst de signaalwoorden die je tegenkomt.
  • Geef aan welke verbanden erbij horen.
  • Geef van de tekst ook aan:
  1. Tekstsoort…………………………………………………………………………………………….
  2.  Tekstdoel…………………………………………………………………………………………..
  3.  Uiterlijke tekstkenmerken        
  4. Opbouw van de tekst ( inleiding-midden-slot-deelonderwerpen: in de tekst aangeven door strepen te plaatsen).
  5. Onderstreep woorden die je niet kent en achterhaal de betekenis.

Luisteroefening signaalwoorden

Informatieve en instructieve teksten en relatie met (stageverslag)

Informatieve teksten
Instructieve teksten: wat zijn de kenmerken van instructieve teksten?
Infographic: wat zijn de kenmerken van een infographic? Wat vertelt de infographic hierboven en hieronder?
Infographic (Rabobank)
Infographic
Een combinatie van een voorlichtingsfolder – campagne- en een instructie