B. Deelonderwerpen en tekstverbanden

Planner lesstof methode en ter voorbereiding verslag periode 1

===========================================================

Beste studenten, hieronder vinden jullie verzameld werk uit de media wat aansluit bij de lesstof.

(Voorafgaand) PowerPoint en het leeswiel op deze website. Daar vind je ook de keuzeartikelen om het beschrijven van onderwerp, hoofdgedachte en samenvatting te oefenen. Oefen via je licentie óók in de online-omgeving van de methode: daar vind je oefentoetsen!  

Achtergrondinformatie vind je ook online bij de betreffende methodeparagrafen.

Een eerste verkenning en meningsvorming

Theorie toepassen: Stikstofcrisis, de som is meer dan het geheel der delen

De uitstoot van stikstof is een heet hangijzer en voer voor discussie. De problematiek raakt de hele landbouwsector, de natuur en het openbare groen, de woningbouw en de infrastructuur. Veel mensen hebben er een mening over – al dan niet gefundeerd. Waar het om draait is dat jullie meer vat krijgen op de issues die nu actueel zijn en jullie je daarover makkelijker een mening kunnen vormen én bezig zijn met het vak Nederlands. Twee vliegen in één klap: oefenen met journalistieke teksten en media vanuit verschillende bronnen rondom de Stikstofcrisis.

Om tot een overzicht te komen gaan jullie de teksten doornemen. In duo’s of in een drietal gaan jullie de ‘theorie van Lezen’ toepassen. Per duo twee teksten (door ‘aftellen’ te bepalen) Pas het stappenplan van lezen toe (zie PowerPoint week 1 en 2) , ook al zijn de teksten kort. Het lezen gaat steeds makkelijker en je weet trefzeker de belangrijkste zaken eruit te halen, waardoor je makkelijker mee kunt praten over dit thema.

Je krijgt 14 teksten die ieder een onderdeel van de problematiek rondom de stikstofcrisis belichten. Gevolgd door enkele reacties op een voorstel van de Commissie Remkes die erover heeft geadviseerd. Jullie gaan de belangrijkste informatie uit de teksten halen om tot een groter plaatje te komen. Bij de documenten zijn aanvullende bronnen opgenomen. Probeer ook de inhoud hiervan in jullie terugkoppeling te verwerken. Door de bevindingen bij elkaar te leggen en deze kort aan elkaar te presenteren (onderwerp, hoofdgedachte, korte samenvatting en betrouwbaarheid bron), krijgen jullie een goed inzicht in de stand van zaken over de stikstofcrisis anno september 2019.

Ook later komen we nog op deze teksten terug – bijvoorbeeld bij het onderdeel informatieve teksten lezen en bij teksten met meningen lezen (hfd 4).  Voor nu een eerste verkenning en een eerste meningsvorming. Daarvoor is het volgende werk aan de winkel:

A

  • toepassen leesstrategie;
  • benoemen onderwerp, deelonderwerp(en), hoofdgedachte (1.1; 2,2);
  • selecteren belangrijkste (kern)zinnen (alinea’s doorlopen) (2.2);
  • maken van een samenvatting (1.2);
  • formuleren van de hoofdgedachte (1.1).

B

Bekijk ook de filmpjes en documenten. Deze komen van verschillende bronnen. Voor wie zijn de verschillende bijdragen geschreven? Wat is het doel van de opsteller van de tekst? (1.2)  Wat vind je van de betrouwbaarheid van de tekst of het filmpje? (1.3)

C

  • signaalwoorden arceren [kleurpotloden]
  • tekstverbanden benoemen (herkennen) (2.3).

[Je kunt uit de PowerPoint de dia met signaalwoorden en verbanden erbij nemen]

Artikelen in 15 Wordbestanden

=========================

===========================

==============================

===============================

=========================================

=========================================

=====================

==============================

======================

==============================

===============================

===============================

==================================

leren lezen infographic

Bron: AD / ED 21-09-2019

Commissie Remkes ‘Niet alles kan’

ED stikstof 2 oktober 2019
Infographic lezen
ED stikstof 2 oktober 2019
ED Stikstof 2 oktober 2019

Nederland moet op korte termijn “drastische maatregelen” nemen, stelt Remkes in het rapport Niet alles kan.

Om de stikstofuitstoot in de veehouderij aan te pakken moeten gerichte maatregelen worden genomen in de buurt van natuurgebieden. Algemene maatregelen zoals een ‘stopperspremie’ werken niet, schrijft de Commissie. Dit komt doordat er grote verschillen in uitstoot bestaan tussen boerenbedrijven. De provincies moeten vooral verouderde en vervuilende boerenbedrijven gaan opkopen en ‘warm’ saneren. Ook adviseert de Commissie Remkes om sneller in te zetten op innovaties om de uitstoot te verminderen. Hiervoor zou de regering geld moeten uittrekken: “Het is essentieel om bestaande technieken eerder af te schrijven en te investeren in innovatieve techniek.”

Stikstofactivist ziet te weinig actie, boeren en automobilisten juist te veel.

Bron TV Een vandaag 25-09-2019 / Rapport Remkes: d.d. 25-09-2019

Tekst Yvonne Hofs
Tekst Yvonne Hofs

Volkskrant 25 september: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-boodschap-aan-minister-schouten-is-duidelijk-maak-geld-vrij-voor-beeindigen-boerenbedrijven~b56c4d41/

De 15 vragen samengevat: Te veel reactief stikstof groot milieuprobleem

ingezonden artikel ED 23 oktober 2019 (relatie met reeks artikelen week 1-2)