quotes in de Nederlandse literatuur

Quotes Nederlandse literatuur

“Het wordt spectaculair. Beloofd.” van Zita Theunynck.

“Het kan verkeren” en “al ziet men de lui, men kent ze niet” (Bredero)

‘Niets is ooit geheel voorbij.’ (H.Haasse)

Sommige mensen verliezen God als ze zichzelf vinden, sommige mensen verliezen God als ze zichzelf verliezen. (De avond is ongemak) (Marieke Lucas Rijneveld)

‘…… want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren,(en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren,en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat). (W.Elsschot)

‘Spreken over iets wat je niet begrijpt is onnozel, ernaar vragen slim. Wat is wetenschap anders dan uitkomen voor je onwetendheid? Je kunt immers alleen iets leren waar je geen wet van hebt?’ (Arthur Japin)

“De hoop op een beter verleden, kon je die maar laten varen!” (De overgave) (Arthur Japin)

‘Te veel kennis over onszelf doen we op uit de blikken van anderen. Wij vertrouwen eerder op hoe wij gezien worden dan op hoe wij onszelf zien.’ – Een schitterend gebrek” (Arthur Japin)

‘En hij moest zich machteloos overgeven aan de waarheid: dat het toch gebeurd was, toch gebeurd ……’ (Theo Thijssen)

‘Schrijven is tenslotte uitgestelde sterfelijkheid’. (C.Nooteboom)

‘Een groot zeil op een klein schip. Moet in de grond of op een klip.’ (J.Cats)

Niet te geloven: iedereen heeft meningen,alsof het niets is. (Andreus)

‘Leven is in belangrijke mate de moed te geloven dat je het kunt.’ (Hoe alles moest beginnen’ (Thomas Verbogt)

“Maar – wie had het ook alweer beweerd – een boek was altijd slimmer dan zijn schrijver. (…) Nee, anders: een boek was zo slim als zijn lezer. Een goed boek, welteverstaan. Of had hij dat zelf gezegd?” (Post mortem) (Peter Terrin)

“Verdriet is niet deelbaar, dat denk ik, omdat woorden niet genoeg zijn, omdat armen die omarmen het gevoel niet wegnemen, omdat begrijpen, echt begrijpen, simpelweg niet bestaat…” (Kom hier dat ik u kus) (Griet op de Beeck)

“Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven.” (De Avonden) (G. Reve)

“Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar.” (Toon Hermans)

“De mensheid maakt haar tijden, het individu doet wat zijn tijd van hem eist.” (Karakter) (Bordewijk)

‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.” (Bezonken rood) (Jeroen Brouwers)

‘Mensen vallen op elkaars tekortkomingen, niet op elkaars perfecties.’ (Connie Palmen)