Wilhelmus

  • Waar denk je aan als je aan het Wilhelmus denkt?
  • Wat zijn momenten dat je dit lied hoort in Nederland?
  • Zoek de eigenschappen op van een achrostichon;
  • Verkennen historische context Opstand;
  • In hoeverre is er een relatie met het lied: inhoudelijk napluizen;
  • Vanuit wiens perspectief is het lied geschreven?
  • (Reflecteren op) argumenten voor een Opstand tegen Spanje; wat is de argumentenlijn? (Verdeel de coupletten onderling om het behapbaar te houden)
  • Vergelijken Nederland nu en toen: hoe verhouden we ons tot het volkslied?
  • Kennismaken met protestliederen. Ken je andere protestliederen (nu)? Wat vind je van het recht op demonstreren? Mag je in opstand komen en tot hoever ga je dan? (Onlangs zijn er de nodige grote protesten geweest op het Malieveld in Den Haag. Van boeren, bouwwereld, docenten onderwijs, schoonmakers, gele hesjes, me#too, Arabische lente, tot leerlingen voor een beter klimaatbeleid….). Wat zijn argumenten vóór deze zaken voor jou? Of wat zijn jouw argumenten tegen?
  • Hoe zou een eigentijdse versie van het Wilhelmus kunnen luiden? (Muziek is eigen aan een tijd) Maand van de Geschiedenis (oktober): playlist opstand Ga aan de haal en maak een nieuw volkslied en dus ook een nieuwe tekst. Met of zonder rijmvorm? Welk ritme?

Het volkslied is van iedereen.

Hoe muziek en maatschappij elkaar beïnvloeden

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/10664/queen-i-want-to-break-free