Leesvragenvuur

leesvragenvuur

vragen rondom leesstrategieën en tekstopbouw

Mogelijke vragen in een toets bij de theorie

Wat is het onderwerp van de tekst?

‘…………………………………………………….’: Is dit een mening of een feit? Licht je antwoord toe.

Welke mening herken je in alinea x?

Wat is het argument bij deze mening?

Welke x-tal deelonderwerpen komen in het middenstuk aan de orde?

Noteer de argumenten bij uitspraak x.

Formuleer op basis van de tekst de mening die bij de tekst hoort.

Aan wel signaalwoord herken je het argument in alina x?

Staan er alinea x vooral meningen of feiten? Licht je antwoord toe.

Noteer op basis van de informatie of je te maken hebt met een WANT-DUS redenering of een DUS-WANT redenering.

Wat is de functie van de kadertekst? Wat is het doel van de afbeeldingen bij de tekst?

Uit welke alinea’s bestaat de inleiding?

[”……………………………………………….’, stelt x. Waarom vindt ze dat?

Verklaar de titel van de tekst.

Zet de argumentatie in alinea x in een blokjesschema.

Vind je de tekst betrouwbaar?

Opdracht

Bekijk de volgende lijst met alle onderdelen van de theorie over zakelijk lezen uit de brugklas. Herken je ze nog?

Titel, ondertitel, tussenkoppen
Regel en zin
Alinea
Leesmanieren
Onderwerp en deelonderwerp
Bronvermelding
Citaten
Kernzin
Driedelige tekstopbouw
Verwijswoorden
Feit en mening
Toetsvragen
Hoofd- en bijzaken
Formeel / informeel taalgebruik
  1. Bedenk bij vier van de veertien onderdelen een standaardvraag die je bij elke zakelijke tekst zou kunnen stellen. Noteer je vragen op een apart vel of in een apart document. Sla tussen je vragen steeds een regel over.
    Let op: er zijn meerdere mogelijkheden. Het gaat erom dat jouw vragen bij elke zakelijke tekst te stellen en te beantwoorden zijn.

2. Uitspraken: waar of niet waar?

  1. De hoofdzaken van een tekst staan in het midden.
  2. De titel en de tussenkopjes geven belangrijke informatie.
  3. De hoofdzaken vind je in gekleurde blokken in de methode.
  4. Als je een krant snel wilt doorlezen, lees je eerst alleen de koppen.
  5. Aan het begin en einde van een tekst staan vaak hoofdzaken.
  6. Je moet een tekst eerst goed lezen voor je de hoofdzaken vindt.
  7. Als je voor een proefwerk leert, moet je alleen de hoofdzaken lezen.

3. Verdiepen

Zoek een artikel op de website van 7Days. Ga naar de afdeling Nieuws en kijk of je daar een interessant artikeltje kunt vinden.
Lees het goed door.

Bedenk nu zelf vier vragen over enkele hoofdzaken van dit artikel.
Schrijf de vragen op een apart blaadje, voor je klasgenoot. Zet er ook bij om welk artikel het gaat. Noteer (of kopieer) de vragen ook voor jezelf, met de antwoorden erbij.

Ga nu elkaars vragen maken! Als je allebei klaar bent, kun je elkaars werk nakijken. Bespreek de fouten met elkaar!