007

LEZEN naar 3F (Herhaling oefenstof) In het tweede jaar ga je eindexamen doen in Nederlands. Je krijgt een toets Lezen, een Schrijftoets (vaak een betoog en zakelijke brief), een Luistertoets en een toets Spreekvaardigheid. Hiervoor neem je deel aan een gesprek in een rollenspel en je houdt een presentatie. Per onderdeel hebben we beperkt lesruimte. 007 Als start voor het onderdeel Lezen maak je onderstaande opdracht. Hierin komen de aspecten van het eerste jaar terug: 1.1. onderwerp en hoofdgedachte; 1.2 Doel en publiek. 1.3 Betrouwbaarheid van teksten. 2.1 Indeling van teksten. 2.2. Deelonderwerpen herkennen. 2.3 Tekstverbanden en signaalwoorden (superbelangrijk). 3.1 Eigenaardigheden informatieve teksten. 3.2 Instructieve teksten. 3.3. Infographics lezen. Neem daarvan ook de theorie in het boek nog eens door en de pagina’s 190 t/m 193. Bijpassend is de oefentoets Lezen over de hoofdstukken 1 t/m 3.

Formuleer je antwoorden zorgvuldig, dan oefen je meteen ‘Formuleren en stijl’ en ‘Spelling’.

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=Hopk68AFDUq7n8E2W-xu47pLXckYotZFixV8HVw13_5UMkQ0VlU5RjlRVVYySjJOUU5KREI4UEU0Mi4u