Speech en stijl

Duik in Trump’s taal

Lees de toespraak van Koning Willem Alexander tijdens de Nationale Herdenking van 4 mei 2020.

De 4 mei lezing omgezet in een woordwolk. Haal je de toespraak door Stylene (een stijlmeter van de Universiteit van Antwerpen) dan is de tekst meer vrouwelijk en lijkt qua schrijfstijl op die van Saskia de Coster.

Beluister nog eens de COVID-19-toespraak van Rutte.

De toespraak van Rutte rondom Covid-19 omgezet in een woordwolk.
Haal je de toespraak door Stylene (een stijlmeter van de Universiteit van Antwerpen) dan is de tekst meer mannelijk en lijkt qua schrijfstijl het eerste deel op die van Tom Lanoye en het tweede deel uit de toespraak meer op de schrijfstijl van Dimitri Verhulst.

In het geheugen van velen was de historische toespraak van Martin Luther King.

Hoe passen deze leiders taal toe om kwesties te agenderen en de speech bij te laten dragen aan het doel dat zij voor ogen hebben.

Wat zijn patronen in de stijl van hun speeches?

 • Wat voor woorden gebruiken zij?
 • Hoe is de kleuring daarvan?
 • Hoe zit het met het gebruik van bijvoeglijk naamwoorden en het gebruikmaken van superlatieven?
 • Hoe zit het met het gebruik van metaforen? Is er een bepaald gebruik van metaforen, een favoriete vorm van beeldtaal uit een bepaalde hoek?
 • Wat is de zinslengte?
 • Hoe worden de zinnen opgebouwd? Is er een kenmerk te benoemen in de woordvolgorde? Praat iemand vooral in hoofdzinnen (ook als ze samengesteld zijn) of meer in bijzinnen? Worden zaken als feiten gepresenteerd (het is….) of meer als persoonlijke interpretaties? (ik denk dat…zinnen)?
 • Maken zij wel of niet gebruik van herhalingen* en wat herhalen ze dan ?
 • Is het taalgebruik meer of minder op bepaalde groepen gericht?
 • Welke voorbeelden worden aangehaald? Bij wie of wat sluiten die aan? Hoe concreet of abstract zijn deze? Zijn ze bepaald (heel concreet over iets of iemand of meer vaag? (Dit soort problemen…. / Hét probleem is ….) Gaat het over concrete individuen of meer over groepen?
 • Is de opbouw van een deelonderwerp puntig of wollig?

Herhalingsvormen*:

 • anaforen (herhaling van een woord aan het begin van opeenvolgende zinnen)
 • parallellismen (zinnen of zinsdelen die grammaticaal op dezelfde manier zijn opgebouwd)

Hoe verandert de speech wanneer de een de stijl van spreken van de ander overneemt? Wat gebeurt er met hun speech wanneer je de karakteristieken in de manier van praten van de ander doorvoert in de speeches?

Meer weten:

 • proefschrift Van Leeuwen, Maarten, 2015/01/01, Stijl en politiek. Een taalkundig-stilistische benadering van Nederlandse parlementaire toespraken.
 • Waarom maken politici graag gebruik van framing?