100 rappers

Remon de Jong: Animatiestudio Animatie.Online, €17,50.

De eerste rappers, de midden rappers, de rappers van nu. Onderzoek het!

Wat is de ontwikkelingsgeschiedenis van de rap? Hoe ontwikkelt het taalgebruik van rappers? Wat valt op?

  • Bestaat er één jongerentaal of verschillen jongerentalen per stad/school?
  • Waarom worden jongerentalen gesproken?
  • Spreken jongens andere jongerentalen dan meisjes?
  • Spreken allochtone jongeren andere mengtalen dan autochtone jongeren?
  • Hoe verschillen de jongerentalen van de standaardtaal (woordenschat, intonatie, grammatica)? Waar komen bijvoorbeeld de woorden in jouw jongerentaal vandaan? Of hoe verschilt de woordvolgorde van de jongerentaal met standaardtaal?
  • Jongerentalen zijn meestal spreektalen: hebben ze ook invloed op schrijftalen (bijvoorbeeld sms’en in straattaal)?
  • Hoe staan jongeren, leraren, ouders tegenover jongerentaal? Denken mannen daar anders over dan vrouwen? Wat zijn hun vooroordelen?
  • Waar komen de woorden in jouw jongerentaal vandaan?

Creatieve verwerking

Verwerk je informatie in een webquest over straattaal of jongerentaal. Mix en match delen tekst uit een oude en een nieuwe rap over eenzelfde thema en maak deze tot jouw eigen nieuwe rap. Maak bij deze woorden jouw eigen playlist uit de top-100 rappers.

,,De Nederlandse taal verandert onder invloed van rap en hiphop. Fresku draagt daar aan bij, maar ook Typhoon en Diggy Dex. Een boeiende ontwikkeling. Ik denk dat we door rap en hiphop over 50 jaar een ander soort Nederlands spreken.’’

Frits Spits in het Parool 27-09-2017

Straattaal is een taal ontstaan door woorden uit verschillende culturen en talen. Historisch gezien werd straattaal alleen gesproken, maar met de technologische ontwikkelingen in de loop der jaren, denk aan sms, messenger, Whatsapp etc., is straattaal meer en meer onderdeel van geschreven taal geworden.