Meer Katoren

482 Verschenen in 1971 bij Uitgeverij Lemniscaat B.V.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_van_Katoren_(boek)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_van_Katoren_(film)

Het verhaal van het boek is voor de film enigszins ingekort en op enkele plaatsen wezenlijk aangepast.

 • Stach verzint zelf dat hij koning moet worden, omdat hij in dezelfde nacht dat de koning stierf werd geboren. In het boek had zijn oom Gervaas een droom dat Stach koning moest worden.
 • In tegenstelling tot het boek blijken in de film al eerder pogingen gedaan te zijn om koning te worden waarna de koningskandidaten al bij de eerste opdracht spoorloos verdwenen waren.
 • De landkaart ziet er geheel anders uit dan in het boek waarbij plaatsen voorkomen die in het meer dan 35 jaar later verschenen vervolg Zoektocht in Katoren pas voorkwamen. Smook is bijvoorbeeld een grensplaats met Eltoren terwijl de plaats in het boek in het moerassige binnenland ligt tussen Wiss en Wapenvelt.
 • Stach krijgt maar vijf opdrachten in plaats van zeven en bovendien vinden de opdrachten in een andere volgorde plaats. De vogels van Decibel, granaatappelboom van Wapenfelt en stenen troon van Stellingwoude zijn voor de film komen te vervallen.
 • Kim is niet zoals in het boek een burgemeestersdochter, maar een journaliste en dochter van een minister die Stach al vanaf het begin volgt tijdens zijn reis.
 • In Uikumene is in het boek sprake van twaalf kerken, maar in de film gaat het om drie kerken en een moskee.
 • De boodschap achter de problematiek waar Wapenfelt mee kampt (vuurwerkfabriek, wapenwedloop en oorlog met Eltoren) komen wel in de film aan bod, maar dan rondom de opdracht van het verslaan van de draak van Smook. Waar in het boek Smook als een extreem rijke en welvarende stad wordt beschreven is het in de film een klein armoedig stadje.
 • Het einde is anders opgebouwd, de sprong van de St. Aloïsiustoren in het boek opdracht 4a is omgeschreven tot de vijfde en laatste opdracht die daarmee voor de film de Stoel van Stellingwoude vervangt.
 • In twee steden in Katoren worden andere talen gesproken: in Afzette-Rije (of Estorsione) Italiaans en in Equilibrië Duits.
 • De namen van de ministers en hun departementen, die in het boek uitgebreid worden beschreven, komen in de film niet voor evenals de eigenaardige gewoonten van de ministers. Wel is er in tegenstelling tot het boek sprake van een minister van bedrijvigheid, beleid en van oorlog.
 • Waar het boek zich in vroeger tijden afspeelt, er rijden nog stoomtreinen maar er zijn al wel radio‘s en auto‘s, speelt de film zich recentelijk af gezien de gebruikte telecommunicatiemiddelen.
 • Het knobbelneuzen-tegengif wordt in de film anders bereid dan in het boek.