100 rappers

De eerste rappers, de midden rappers, de rappers van nu. Onderzoek het Wat is de ontwikkelingsgeschiedenis van de rap? Hoe ontwikkelt het taalgebruik van rappers? Wat valt op? Bestaat er één jongerentaal of zijn ze per stad/school verschillend? Waarom worden jongerentalen gesproken? Spreken jongens andere jongerentalen dan meisjes? Spreken allochtone jongeren andere mengtalen dan autochtone […]

Graphic novel**** Penelope

Marjan Temmerman, journalist van VRT NWS én spripfanaat over ‘Penelope’ ‘De openingsscène grijpt al meteen naar de keel: Judith Vanistendael toont zonder waardeoordeel twee gebeurtenissen horizontaal parallel. Doorheen de woordenloze ruwe aquarellen voel je de emotie van het hoofdpersonage, een chirurge in oorlogsgebied. Maar ook die in het leven van haar puberende dochter, ver weg, […]

Agrarische vaktermen

BoerBurgerBoek Waar komt mijn voedsel vandaan? Zorgen boeren wel goed voor hun dieren? Word je ziek van glyfosaat? Zitten er antibiotica in vlees en zuivel? Blijven kalveren bij de koe? Waarom lopen koeien ‘s winters niet buiten? Hoe worden onze bloemen geteeld? Wat is pulsvissen? Hoe lang zitten varkens in een vrachtwagen? Waarom zijn er […]